Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.
Hero background image placeholder

Närvaro i skolan

En onlinekurs av Malin Gren Landell

Hur vi kan stärka närvaron och därmed förbättra skolresultaten

  • kompetensutveckling i närvarofrämjande arbete
  • verktyg, strukturer och praktiska exempel för implementering
  • utveckla det systematiska arbetet
699
exkl. moms.
Köp onlinekurs

Omfattande skolfrånvaro är en stor utmaning som kan ta mycket tid och resurser. Konsekvenserna av frånvaro är till exempel sämre skolresultat och risk för att inte få behörighet till gymnasiet eller att inte fullgöra gymnasiet, men även psykisk ohälsa. Det finns forskning på vad vi kan göra för att möta omfattande frånvaro men framförallt hur skolan kan arbeta systematiskt med att främja närvaro.

Med onlinekursen Närvaro i skolan får du och dina kollegor en samlad, strukturerad och kollegial kompetensutveckling i närvarofrämjande arbete. Kursen utgår från forskning och ger praktiska exempel från skolor och kommuner i Sverige. Efter genomförd kurs kommer du och din skola ha en ökad kunskap och förståelse, samt de verktyg och strukturer ni behöver för att tillsammans starta, utveckla eller förfina det systematiska arbetet med en av de svåraste utmaningarna som svenska skolor idag står inför.

Kursen vänder sig till skolledare, alla personalkategorier inom medicinsk och pedagogisk elevhälsa och framför allt lärare. Kursen vänder sig både till grundskola och gymnasieskolan. Även stödpersonal inom skolan samt förvaltningspersonal kan ha stor nytta av kursen. Privatpersoner, personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård kan använda kursen i syfte att utveckla sitt arbete med just den här problembilden.

Omfattande skolfrånvaro är en stor utmaning som kan ta mycket tid och resurser. Konsekvenserna av frånvaro är till exempel sämre skolresultat och risk för att inte få behörighet till gymnasiet eller att inte fullgöra gymnasiet, men även psykisk ohälsa. Det finns forskning på vad vi kan göra för att möta omfattande frånvaro men framförallt hur skolan kan arbeta systematiskt med att främja närvaro.

Med onlinekursen Närvaro i skolan får du och dina kollegor en samlad, strukturerad och kollegial kompetensutveckling i närvarofrämjande arbete. Kursen utgår från forskning och ger praktiska exempel från skolor och kommuner i Sverige. Efter genomförd kurs kommer du och din skola ha en ökad kunskap och förståelse, samt de verktyg och strukturer ni behöver för att tillsammans starta, utveckla eller förfina det systematiska arbetet med en av de svåraste utmaningarna som svenska skolor idag står inför.

Kursen vänder sig till skolledare, alla personalkategorier inom medicinsk och pedagogisk elevhälsa och framför allt lärare. Kursen vänder sig både till grundskola och gymnasieskolan. Även stödpersonal inom skolan samt förvaltningspersonal kan ha stor nytta av kursen. Privatpersoner, personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård kan använda kursen i syfte att utveckla sitt arbete med just den här problembilden.

Bra att få teori som vi kan koppla till vår praktik. Vi har lagt mycket tid för kollegiala diskussioner utifrån respektive modul. Detta har avslutats med att varje skolledning har formulerat sina åtgärdsbehov. Detta har gett en bra skjuts i vårt redan uppstartade arbete. Jenny Albers, Utvecklingsledare, Mullsjö kommun
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Innehåll och upplägg

Kursen består av 9 moduler där varje modul har ett antal undersidor med filmade föreläsningar, texter, uppgifter, strukturer, arbetsmaterial, konkreta tips och råd. Total filmtid är ca 1 h 45 min fördelat på 11 filmer. Läs mer under respektive modul.

Modul 1 – Välkommen till Närvaro i skolan

Om kursen
Innehållsförteckning
Kollegialt lärande
Fördjupning

Om kursen
Innehållsförteckning
Kollegialt lärande
Fördjupning

Modul 2 – Skolfrånvarons orsaker och konsekvenser

Orsaker till problematisk skolfrånvaro
Utveckling och konsekvenser av frånvaro
Kollegialt lärande
Fördjupning

Orsaker till problematisk skolfrånvaro
Utveckling och konsekvenser av frånvaro
Kollegialt lärande
Fördjupning

Modul 3 – Grunderna för närvaroarbete

Rätten till utbildning
Struktur för närvaroarbetet – Tiermodellen
Förutsättningar för ett gott närvaroarbete
Kollegialt lärande
Fördjupning

Rätten till utbildning
Struktur för närvaroarbetet – Tiermodellen
Förutsättningar för ett gott närvaroarbete
Kollegialt lärande
Fördjupning

Modul 4 – Främja närvaro och förebygg frånvaro

Tydliggör det närvarofrämjande arbetet
Skolverkets allmänna råd
Främja närvaro utifrån skyddsfaktorer
Förebygg frånvaro utifrån riskfaktorer
Att organisera arbetet
Skolanknytning
Elevers delaktighet
Kollegialt lärande
Fördjupning

Tydliggör det närvarofrämjande arbetet
Skolverkets allmänna råd
Främja närvaro utifrån skyddsfaktorer
Förebygg frånvaro utifrån riskfaktorer
Att organisera arbetet
Skolanknytning
Elevers delaktighet
Kollegialt lärande
Fördjupning

Modul 5 – Uppmärksamma närvaro och frånvaro

Vikten av tidig upptäckt
Närvaroregistrering och närvarorutiner
Närvarokultur
Kollegialt lärande
Fördjupning

Vikten av tidig upptäckt
Närvaroregistrering och närvarorutiner
Närvarokultur
Kollegialt lärande
Fördjupning

Modul 6 – Skolutveckling genom närvarodata

Frånvarokoll och systematiskt kvalitetsarbete
Återkoppling för att stärka närvaro
Kollegialt lärande
Fördjupning

Frånvarokoll och systematiskt kvalitetsarbete
Återkoppling för att stärka närvaro
Kollegialt lärande
Fördjupning

Modul 7 – Utreda orsakerna för att sätta in rätt insatser

Varför utreda?
Hur utreda?
Kartläggning
Sammanställning och analys
Återgivning och planering av insatser
Kollegialt lärande
Fördjupning

Varför utreda?
Hur utreda?
Kartläggning
Sammanställning och analys
Återgivning och planering av insatser
Kollegialt lärande
Fördjupning

Modul 8 – Insatser på gul och röd nivå

Närvarotrappor
Insatser på gul nivå
Insatser på röd nivå
Samverkan med andra verksamheter
Uppföljning och utvärdering
Kollegialt lärande
Fördjupning

Närvarotrappor
Insatser på gul nivå
Insatser på röd nivå
Samverkan med andra verksamheter
Uppföljning och utvärdering
Kollegialt lärande
Fördjupning

Modul 9 – Plan för fortsatt systematiskt arbete

Sammanfattning
Fortsatt arbete
Närvaro i framtidens skola
Kollegialt lärande
Fördjupning
Referenser

Sammanfattning
Fortsatt arbete
Närvaro i framtidens skola
Kollegialt lärande
Fördjupning
Referenser

Vi genomför kursen ute på våra skolor där de lokala elevhälsoteamen går den tillsammans. Jag som chef över den centrala elevhälsan genomför kursen tillsammans med elevhälsans två psykologer samt ett team där en skola valt att inte genomföra kursen denna termin. Ann-Charlott Larsson, Verksamhetschef, Bärstadsskolan, Hammarö

Kursens omfattning

Kursen föreskriver minst ett arbetsmöte i form av kollegial träff kring varje modul. Vid dessa möten diskuterar, planerar och arbetar ni tillsammans igenom de uppgifter som hör till respektive modul. Ni följer upp vad ni har arbetat med och planerar hur arbetet ska läggas upp fram till nästa träff.

Varje modul tar cirka 60 minuter att lyssna och läsa igenom. För att få användning av kursen behöver ni därefter bearbeta innehållet tillsammans genom diskussioner och arbetsuppgifter. Tidsåtgången för det kan variera beroende på vilka delar ni behöver satsa särskilt på. 

Kursen består av 9 moduler där varje modul har ett antal undersidor med filmade föreläsningar, texter, uppgifter, strukturer, arbetsmaterial, konkreta tips och råd. Total filmtid är ca 1 h 45 min fördelat på 11 filmer.

DEMO
Här får du tillgång till en demo-version av kursen

Kursen föreskriver minst ett arbetsmöte i form av kollegial träff kring varje modul. Vid dessa möten diskuterar, planerar och arbetar ni tillsammans igenom de uppgifter som hör till respektive modul. Ni följer upp vad ni har arbetat med och planerar hur arbetet ska läggas upp fram till nästa träff.

Varje modul tar cirka 60 minuter att lyssna och läsa igenom. För att få användning av kursen behöver ni därefter bearbeta innehållet tillsammans genom diskussioner och arbetsuppgifter. Tidsåtgången för det kan variera beroende på vilka delar ni behöver satsa särskilt på. 

Kursen består av 9 moduler där varje modul har ett antal undersidor med filmade föreläsningar, texter, uppgifter, strukturer, arbetsmaterial, konkreta tips och råd. Total filmtid är ca 1 h 45 min fördelat på 11 filmer.

DEMO
Här får du tillgång till en demo-version av kursen

Offert – är ni flera som vill gå kursen? 

Är ni 10 personer eller fler erbjuder vi rabatt.  För inköp till kommun eller till flera skolor tar vi gärna fram en offert. Vid intresse av köp till flera deltagare, vänligen fyll i följande formulär.

Vill du veta mer om innehållet eller har frågor?
Kontakta gärna oss

Är ni 10 personer eller fler erbjuder vi rabatt.  För inköp till kommun eller till flera skolor tar vi gärna fram en offert. Vid intresse av köp till flera deltagare, vänligen fyll i följande formulär.

Vill du veta mer om innehållet eller har frågor?
Kontakta gärna oss

I vår kommun ska all personal i grundskolan genomföra utbildningen. Vi ser det som en mycket viktig närvarofrämjande insats. Genomförandet kommer att pågå även under kommande läsår (22/23). Materialet är lättillgängligt och har mottagits väl av personalen. Diskussionsfrågorna engagerar mycket! Johanna Sundqvist, Lärare, Central elevhälsa, Hudiksvall kommun

Främja närvaro

Omfattande skolfrånvaro, som kan bero på både pedagogiska, sociala och psykologiska faktorer, är en stor utmaning. Problemet kan ta mycket tid och resurser och konsekvenserna är allvarliga, både på kort och lång sikt.

Läs mer