Hero background image placeholder

Närvaro i skolan

En onlinekurs av Malin Gren Landell

Hur vi kan stärka närvaron och därmed förbättra skolresultaten

  • kompetensutveckling i närvarofrämjande arbete
  • verktyg, strukturer och praktiska exempel för implementering
  • utveckla det systematiska arbetet
Kommer våren 2020

Omfattande skolfrånvaro är en stor utmaning som kan ta mycket tid och resurser. Konsekvenserna av frånvaro är till exempel sämre skolresultat och risk för att inte få behörighet till gymnasiet eller att inte fullgöra gymnasiet, men även psykisk ohälsa. Det finns forskning på vad vi kan göra för att möta omfattande frånvaro men framförallt hur skolan kan arbeta systematiskt med att främja närvaro.

Med onlinekursen Närvaro i skolan får du och dina kollegor en samlad, strukturerad och kollegial kompetensutveckling i närvarofrämjande arbete. Kursen utgår från forskning och ger praktiska exempel från skolor och kommuner i Sverige. Efter genomförd kurs kommer du och din skola ha en ökad kunskap och förståelse, samt de verktyg och strukturer ni behöver för att tillsammans starta, utveckla eller förfina det systematiska arbetet med en av de svåraste utmaningarna som svenska skolor idag står inför.

Kursen vänder sig till skolledare, alla personalkategorier inom medicinsk och pedagogisk elevhälsa och framför allt lärare. Kursen vänder sig både till grundskola och gymnasieskolan. Även stödpersonal inom skolan samt förvaltningspersonal kan ha stor nytta av kursen. Privatpersoner, personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård kan använda kursen i syfte att utveckla sitt arbete med just den här problembilden.

Kursupplägg
(kan justeras i viss mån under produktionsperioden)
Kursen består av nio moduler med filmade föreläsningar, texter, uppgifter, strukturer, arbetsmaterial, konkreta tips och råd.

Modul 1 – Introduktion
Välkomna till kursen
Innehåll och upplägg

Modul 2 – Grunden för närvaroarbete
Förutsättningar för närvaroarbete
Modell för närvaroarbete

Modul 3 – Orsaker och konsekvenser
Orsaker och riskfaktorer
Frånvarons olika namn
Konsekvenser

Modul 4 – Främja närvaro och förebygga frånvaro
Definiera det närvarofrämjande arbetet
Främja och förebygga utifrån olika riskområden
Vanliga och ouppmärksammade risker

Modul 5 – Uppmärksamma närvaro och frånvaro
Vikten av närvaro
Hur skapar vi närvarokultur?
Närvarorutiner som upptäcker frånvaro

Modul 6 – Utveckla skolan genom närvarodata
Närvarodata som en väg till skolutveckling
Systematisk skolutveckling genom närvarodata

Modul 7 – Utreda för att åtgärda rätt
Varför och hur? Principer för att utreda
Metoder och kartläggningsinstrument
Analys, återgivning och planering av åtgärder

Modul 8 – Åtgärder för återgång till skolan
Skolinsatser vid omfattande frånvaro
Samverkan och olika aktörers roller och uppgifter
Uppföljning, uppföljning, uppföljning

Modul 9 – Avslutning och knyta ihop säcken

Vill du få ett meddelande när kursen är tillgänglig?
Fyll i formuläret här så skickar vi ett mejl till dig när kursen finns tillgänglig.  

Vill du veta mer eller har frågor?
Kontakta staffan.augustsson, kund- och säljansvarig

Nyhetsbrev

Prenumerera på våra nyhetsbrev inom pedagogik och psykologi. Håll dig uppdaterad om nya kurser, böcker, aktuella mässor och konferenser. 

Anmäl dig här

Främja närvaro

Omfattande skolfrånvaro, som kan bero på både pedagogiska, sociala och psykologiska faktorer, är en stor utmaning. Problemet kan ta mycket tid och resurser och konsekvenserna är allvarliga, både på kort och lång sikt.

Läs mer