Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.
Hero background image placeholder

Närvaro i skolan

En onlinekurs av Malin Gren Landell

Hur vi kan stärka närvaron och därmed förbättra skolresultaten

  • kompetensutveckling i närvarofrämjande arbete
  • verktyg, strukturer och praktiska exempel för implementering
  • utveckla det systematiska arbetet
640
exkl. moms.
Köp onlinekurs

Omfattande skolfrånvaro är en stor utmaning som kan ta mycket tid och resurser. Konsekvenserna av frånvaro är till exempel sämre skolresultat och risk för att inte få behörighet till gymnasiet eller att inte fullgöra gymnasiet, men även psykisk ohälsa. Det finns forskning på vad vi kan göra för att möta omfattande frånvaro men framförallt hur skolan kan arbeta systematiskt med att främja närvaro.

Med onlinekursen Närvaro i skolan får du och dina kollegor en samlad, strukturerad och kollegial kompetensutveckling i närvarofrämjande arbete. Kursen utgår från forskning och ger praktiska exempel från skolor och kommuner i Sverige. Efter genomförd kurs kommer du och din skola ha en ökad kunskap och förståelse, samt de verktyg och strukturer ni behöver för att tillsammans starta, utveckla eller förfina det systematiska arbetet med en av de svåraste utmaningarna som svenska skolor idag står inför.

Kursen vänder sig till skolledare, alla personalkategorier inom medicinsk och pedagogisk elevhälsa och framför allt lärare. Kursen vänder sig både till grundskola och gymnasieskolan. Även stödpersonal inom skolan samt förvaltningspersonal kan ha stor nytta av kursen. Privatpersoner, personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård kan använda kursen i syfte att utveckla sitt arbete med just den här problembilden.

Omfattande skolfrånvaro är en stor utmaning som kan ta mycket tid och resurser. Konsekvenserna av frånvaro är till exempel sämre skolresultat och risk för att inte få behörighet till gymnasiet eller att inte fullgöra gymnasiet, men även psykisk ohälsa. Det finns forskning på vad vi kan göra för att möta omfattande frånvaro men framförallt hur skolan kan arbeta systematiskt med att främja närvaro.

Med onlinekursen Närvaro i skolan får du och dina kollegor en samlad, strukturerad och kollegial kompetensutveckling i närvarofrämjande arbete. Kursen utgår från forskning och ger praktiska exempel från skolor och kommuner i Sverige. Efter genomförd kurs kommer du och din skola ha en ökad kunskap och förståelse, samt de verktyg och strukturer ni behöver för att tillsammans starta, utveckla eller förfina det systematiska arbetet med en av de svåraste utmaningarna som svenska skolor idag står inför.

Kursen vänder sig till skolledare, alla personalkategorier inom medicinsk och pedagogisk elevhälsa och framför allt lärare. Kursen vänder sig både till grundskola och gymnasieskolan. Även stödpersonal inom skolan samt förvaltningspersonal kan ha stor nytta av kursen. Privatpersoner, personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård kan använda kursen i syfte att utveckla sitt arbete med just den här problembilden.

Kursupplägg
Kursen består av nio moduler med filmade föreläsningar, texter, uppgifter, strukturer, arbetsmaterial, konkreta tips och råd.

Modul 1 – Välkommen till Närvaro i skolan
Om kursen
Innehållsförteckning
Kollegialt lärande
Fördjupning

Modul 2 – Skolfrånvarons orsaker och konsekvenser
Orsaker till problematiskt skolfrånvaro
Utveckling och konsekvenser av frånvaro

Modul 3 – Grunderna för närvaroarbete
Rätten till utbildning
Organisera närvaroarbetet – Tier-modellen
Förutsättningar för ett gott närvaroarbete

Modul 4 – Främja närvaro och förebygg frånvaro 
Tydliggöra det närvarofrämjande arbetet
Skolverkets allmänna råd
Främja närvaro utifrån skyddsfaktorer
Förebygg frånvaro utifrån riskfaktorer
Att organisera arbetet
Skolanknytning
Elevers delaktighet

Modul 5 – Uppmärksamma närvaro och frånvaro
Vikten av tidig upptäckt
Närvaroregistrering och närvarorutiner
Närvarokultur

Modul 6 – Skolutveckling genom närvarodata
Frånvarokoll och systematiskt kvalitetsarbete
Återkoppling för att stärka närvaro

Modul 7 – Utreda orsakerna för att sätta in rätt insatser
Varför utreda?
Hur utreda?
Kartläggning
Sammanställning och analys
Återgivning och planering av insatser

Modul 8 – Insatser på gul och röd nivå
Närvarotrappor
Insatser på gul nivå
Insatser på röd nivå
Samverkan med andra verksamheter
Uppföljning

Modul 9 – Plan för fortsatt systematiskt arbete
Sammanfattning
Fortsatt arbete
Närvaro i framtidens skola
Referenser

Kursens omfattning
Kursen föreskriver minst ett arbetsmöte i form av kollegial träff kring varje modul. Vid dessa möten diskuterar, planerar och arbetar ni tillsammans igenom de uppgifter som hör till respektive modul. Ni följer upp vad ni har arbetat med och planerar hur arbetet ska läggas upp fram till nästa träff.

Varje modul tar cirka 60 minuter att lyssna och läsa igenom. För att få användning av kursen behöver ni därefter bearbeta innehållet tillsammans genom diskussioner och arbetsuppgifter. Tidsåtgången för det kan variera beroende på vilka delar ni behöver satsa särskilt på. 

DEMO
Här får du tillgång till en demo-version av kursen

Kursens omfattning
Kursen föreskriver minst ett arbetsmöte i form av kollegial träff kring varje modul. Vid dessa möten diskuterar, planerar och arbetar ni tillsammans igenom de uppgifter som hör till respektive modul. Ni följer upp vad ni har arbetat med och planerar hur arbetet ska läggas upp fram till nästa träff.

Varje modul tar cirka 60 minuter att lyssna och läsa igenom. För att få användning av kursen behöver ni därefter bearbeta innehållet tillsammans genom diskussioner och arbetsuppgifter. Tidsåtgången för det kan variera beroende på vilka delar ni behöver satsa särskilt på. 

DEMO
Här får du tillgång till en demo-version av kursen

Paketpris

Är ni flera som vill gå kursen? Vi erbjuder olika paketlösningar. 

  • Är ni 15 personer eller fler kostar kursen 8 995 kr ex moms per skola oavsett hur många ni är som deltar. Ordinarie pris är 640 kr per licens.
  • För kommunlicens eller köp till flera skolor kan vi erbjuda olika paket.

Vid intresse av paketpris, vänligen fyll i följande formulär.

Är ni flera som vill gå kursen? Vi erbjuder olika paketlösningar. 

  • Är ni 15 personer eller fler kostar kursen 8 995 kr ex moms per skola oavsett hur många ni är som deltar. Ordinarie pris är 640 kr per licens.
  • För kommunlicens eller köp till flera skolor kan vi erbjuda olika paket.

Vid intresse av paketpris, vänligen fyll i följande formulär.

Har du frågor om vår utgivning? Kontakta gärna oss!

Främja närvaro

Omfattande skolfrånvaro, som kan bero på både pedagogiska, sociala och psykologiska faktorer, är en stor utmaning. Problemet kan ta mycket tid och resurser och konsekvenserna är allvarliga, både på kort och lång sikt.

Läs mer