Fritidspedagogik i praktiken

En onlinekurs för dig som är verksam i fritidshemmet

  • Grundläggande teori och praktiska verktyg
  • Riktar sig mot både den mindre erfarne och den utbildade fritidspedagogen
  • Kursledarna är ledande experter inom sina respektive fält
Kommer våren 2019

Kursens innehåll vilar på teoretisk grund och beprövad
erfarenhet och är förankrat i styrdokument som läroplanens övergripande mål och värdegrund.

Denna onlinekurs är professionsstärkande på både individ- och organisationsnivå och kan genomföras på egen hand eller i ett arbetslag. Kursen hjälper även pedagoger att synliggöra verksamhetens olika delar vilket underlättar dialog med både verksamma lärare och med föräldrar.

Kursen innehåller filmer, miniföreläsningar, självtester och utskrivbara hjälpmedel som till exempel förslag på dagliga scheman. Ni kan gå kursen när det passar er, i den takt ni själva väljer.

Kursens innehåll

1. Den teoretiska bakgrunden med Ann S. Pihlgren - fil.dr, forskare och forskningsledare vid Ignite Research Institute. Arbetar som lärarutbildare vid Stockholms universitet och som skolutvecklare i flera kommuner.

• Ger kursdeltagaren en teoretisk, grundläggande bas att stå på.
• Fritidshemmets kärnvärden kopplade till styrdokument, kognitionsvetenskap och andra forskningsområden.
• Fritidspedagogens samverkan med lärarkåren och föräldrarna.


2. Praktik med Jonas Wallman - årets fritidspedagog 2014. Arbetar på Folkparksskolan i Norrköping och är en uppskattad föreläsare.

• Exempel på verktyg, konkreta lekar och samarbetsövningar indelade i inomhus, utomhus, digitalt och skärmfritt.
• Alla övningar har ett syfte, ett varför, och är kopplade till läroplanen när det är tillämpligt.


3. Tydliggörande pedagogik med Cajsa Jahn och Malin Reuterswärdlärare respektive pedagog i grundskolan. Båda med lång erfarenhet av att arbeta med elever med autism och adhd, och som handledare för andra lärare i tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.

• Hur vi kan kompensera för nedsatta funktionsförmågor och skapa struktur, förutsägbarhet och förståelse för sammanhang för eleverna.
• Hur fritidspedagogen med enkla tekniker som visuella stöd, scheman och tydliga instruktioner kan anpassa undervisningen och lärmiljön på fritidshemmet.


4. Lågaffektivt bemötande med Cajsa Jahn och Malin Reuterswärd

• En välbeprövad metod och förhållningssätt som handlar om att anpassa krav och hantera konflikter.
• Hur fritidspedagogen kan tänka och agera i utmanande situationer med de elever som kräver lite extra.

Kommer våren 2019

Ska vi kontakta dig när kursen finns tillgänglig? Skicka ett mejl till kurser@nok.se. Ange kursens namn i rubrikfältet.

Nyhetsbrev

Prenumerera på våra nyhetsbrev inom pedagogik och psykologi. Håll dig uppdaterad om nya kurser, böcker, aktuella mässor och konferenser. 

Anmäl dig här