Aktiv läskraft Fk–3

En onlinekurs om att undervisa i lässtrategier för förståelse av Barbro Westlund

  • Nyckelkompetenser för ett livslångt lärande
  • Språkutvecklande arbetssätt och läsinlärningsmetoder
  • Från undervisning i läsförståelse till bedömning
Denna onlinekurs kommer våren 2019

Aktiv läskraft innebär att alla lärare ger eleverna stöd i att bli medvetna om och ta tillvara kraften i sitt eget tänkande när de läser. En förutsättning för att detta ska ske är att läraren är medveten om hur en god språk- läs- och skrivundervisning kan organiseras så att alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar att lära, kan utvecklas.

Kursen består av tre delar och innehåller filmade seminarier, arbetsmaterial och läsanvisningar. Deltagarna förväntas läsa kapitel ur boken Aktiv läskraft Fk–3 under kursens gång.

Onlinekursen kan med fördel användas för kollegialt arbete, där deltagarna kan testa övningar tillsammans med elever och sedan utvärdera aktiviteterna i samarbete med kollegor.

 

Innehåll

Introduktion

Fortbildning 1: Nyckelkompetenser för livslångt lärande

  • Seminarium 1: Skolans ansvar för att alla elever ska utvecklas.
  • Seminarium 2: Aktiv läskraft – vad är det? 

Fortbildning 2: Språkutvecklande arbetssätt, läsinlärningsmetoder och resurser för lärande.

  • Seminarium 3: Läs- och skrivundervisning under de första skolåren
  • Seminarium 4: Digitala resurser i klassrummet

Fortbildning 3: Framgångsrik läsförståelseundervisning

  • Seminarium 5: Läsförståelsen är inte linjär
  • ALK från teori till praktiska övningar

Avslut

Extramaterial

 

Barbro Westlund är lärarutbildare och lektor i läs- och skrivutveckling vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet och har arbetat som klasslärare i svensk skola i 25 år. Hon har tidigare skrivit Att undervisa i läsförståelse, Att bedöma elevers läsförståelse samt bokserien Aktiv läskraft. 2013 disputerade hon på avhandlingen Att bedöma elevers läsförståelse. Hon har varit engagerad som expert i regeringens projekt Läslyftet och är en mycket uppskattad föreläsare. Det finns flera framstående forskare inom läs och skriv, Barbro Westlund är en av de som nått ut på bred front bland lärare med sitt budskap om hur viktig undervisning i läsförståelse är.

Kommer våren 2019

Ska vi kontakta dig när kursen finns tillgänglig? Skicka ett mejl till kurser@nok.se. Ange kursens namn i rubrikfältet.

Nyhetsbrev

Prenumerera på våra nyhetsbrev inom pedagogik och psykologi. Håll dig uppdaterad om nya kurser, böcker, aktuella mässor och konferenser. 

Anmäl dig här