Tillbaka till jobbet
 • Vanliga orsaker till att man drabbas av utmattning
 • Hur man kan se på sjukskrivningen
 • Vad du som chef kan göra för att hjälpa din medarbetare genom rehabiliteringen
Läs mer
Visioner som blir av
 • Identifiera faktorer som underlättar för dig att arbeta strategiskt
 • Utforma en plan för att arbeta med strategiska frågor
 • Upptäck att aktiviteter som du redan gör faktiskt är strategiarbete
Läs mer
Lågaffektivt bemötande i förskolan
 • Öka kunskaperna om hur vi kan hantera situationer med stress och kaos
 • Pröva metoder för att utvärdera svåra situationer
 • Få ökad förståelse för orsaken till att problemskapande beteenden uppstår
 • Bli mer förtrogen med hur förändring kan göras
Läs mer
Autism och ADHD i skolan
 • Öka din kunskap om de olika ojämna förmågorna inom autism och adhd
 • Få förståelse för hur elever kan uppleva sin skoldag
 • Anpassa undervisning och lärmiljöer med tydliggörande pedagogik
Läs mer
Aktiv läskraft Fk–3
 • Nyckelkompetenser för ett livslångt lärande
 • Språkutvecklande arbetssätt och läsinlärningsmetoder
 • Från undervisning i läsförståelse till bedömning
Läs mer
Fritidspedagogik i praktiken
 • Grundläggande teori och praktiska verktyg
 • Riktar sig mot både den mindre erfarne och den utbildade fritidspedagogen
 • Kursledarna är ledande experter inom sina respektive fält
Läs mer