Dylan Wiliam & Craig Barton

Tack till dig som kom på föreläsningen!

Bokerbjudande

Som deltagare får du 20% rabatt vid köp av föreläsarnas böcker via nok.se.
Ange koden: maj2019
Erbjudandet gäller i tre veckor, t.o.m.  190618

Hjärnan i matematikundervisningen

I den banbrytande boken Hjärnan i matematikundervisningen beskriver Craig Barton hur kognitionsforskningen radikalt fått honom att ompröva sin undervisning och anpassa den efter hur vi faktiskt lär oss och hur vårt minne fungerar. Metodiskt berättar han vad forskningsrönen säger och vilka omvälvande konsekvenser de fått för hans sätt att undervisa.

Läs mer

Att leda lärares lärande

 

Dylan Wiliams bok Att leda lärares lärande – formativ bedömning för skolledare vänder sig till verksamma skolledare och studerande på rektorsprogrammet. Wiliams bok ger konkreta råd för hur man kan stödja lärare samt hur man kan finna tid till att låta lärare utveckla och förbättra sin praktik.

Läs mer

Handbok i formativ bedömning

Dylan Wiliams och Siobhán Leahys Handbok i formativ bedömning förklarar hur man implementerar praktiska tekniker och strategier som skapar en hållbar formativ bedömning i klassrummet. Boken blir det handfasta stöd du behöver för att dokumentera din egen progression i det nödvändiga arbetet med att få formativ bedömning att genomsyra undervisningen. 

Läs mer

Tips!

Dylan Wiliams lärmodul om formativ bedömning Dylan Wiliams lärmodul om formativ bedömning
Dylan Wiliams lärmodul om formativ bedömning

Dylan Wiliams lärmodul om formativ bedömning

Utkom 20 januari 2016

       Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
köp via

Önskar du göra inköp till din skola så gör ni bäst det direkt från Läromedia enligt ert ramavtal. 

Har du frågor? Kontakta gärna oss:

Bonnie Halling
Projektledare Natur & Kultur Akademi