Främja lärande, närvaro och studiero i skolan

Varmt välkommen som deltagare på föreläsningen den 15 maj 2019

Bokerbjudande

Som deltagare på kursen får du 20% rabatt vid köp av föreläsarnas böcker via nok.se.
Ange koden: 15maj
Erbjudandet gäller i två veckor, t.o.m.  190529

Främja närvaro

Omfattande skolfrånvaro, som kan bero på både pedagogiska, sociala och psykologiska faktorer, är en stor utmaning. Problemet kan ta mycket tid och resurser och konsekvenserna är allvarliga, både på kort och lång sikt.

Läs mer

Positivt beteendestöd i omsorg och skola

Den här boken ger en introduktion till positivt beteendestöd (PBS), med huvudfokus på de två områden där PBS fått störst genomslag: för individer med svåra problemskapande beteenden och som förebyggande och verksamhetsövergripande förhållningssätt, framför allt inom skolan.

Läs mer

Motiverad

Känner du nybörjarglädje — eller känner du dig mest dålig och osäker när du provar något nytt? Varför uppvisar vissa kämpaglöd vid en motgång medan andra ger upp?

Här beskriver Alva Appelgren förutsättningarna för att vilja utvecklas — att vara motiverad. 

Läs mer

Ska du köpa in boken till din skola så gör ni bäst det direkt från Läromedia enligt ert avtal. 

Har du frågor? Kontakta gärna oss:

Bonnie Halling
Projektledare Natur & Kultur Akademi