Natur & Kultur Akademi

De senaste forskningsrönen, de stora idéerna i vår tid och tips för den enskilda människan i vardagen – hos Natur & Kultur Akademi möter du de främsta experterna inom pedagogik, psykologi och ledarskap och får chansen att utvecklas i din yrkesroll och tillsammans med kollegor. Välkommen till våra föreläsningstillfällen, eller gå en kurs i den takt det passar dig: på dator, mobil eller surfplatta.

Matematikundervisning i förskolan

 • Hur lär yngre barn matematik och vilken roll kan förskolans pedagoger ha i detta lärande?
 • Hur kan förskolan erbjuda rika möjligheter för alla barn att upptäcka och lära matematik?
 • Utgångspunkt i förskolans läroplan, aktuell forskning och beprövad erfarenhet
 • Ny kunskap och inspiration kring matematikundervisning i förskolan
Biljetter släpps inom kort

Naturvetenskap och teknik i förskolan

 • Så kan förståelse för naturvetenskap och teknik förmedlas i förskolan
 • Konkreta tips på aktiviteter, teman och berättelser för verksamheten
 • Med utgångspunkt i förskolans reviderade läroplan
 • Hur tar vi till vara barnens nyfikenhet och lägger grunden för ett livslångt lärande?
Biljetter släpps inom kort

Autism och ADHD i skolan

 • Öka din kunskap om de olika ojämna förmågorna inom autism och adhd
 • Få förståelse för hur elever kan uppleva sin skoldag
 • Anpassa undervisning och lärmiljöer med tydliggörande pedagogik
Köp onlinekursen - 640 kr ex moms

Lågaffektivt bemötande i förskolan

 • Öka kunskaperna om hur vi kan hantera situationer med stress och kaos
 • Pröva metoder för att utvärdera svåra situationer
 • Få ökad förståelse för orsaken till att problemskapande beteenden uppstår
 • Bli mer förtrogen med hur förändring kan göras
Köp onlinekursen - 640 kr ex moms

Tillbaka till jobbet

 • Vanliga orsaker till att man drabbas av utmattning
 • Hur man kan se på sjukskrivningen
 • Vad du som chef kan göra för att hjälpa din medarbetare genom rehabiliteringen
Köp onlinekursen: 980 kr ex moms

Visioner som blir av

 • Identifiera faktorer som underlättar för dig att arbeta strategiskt
 • Utforma en plan för att arbeta med strategiska frågor
 • Upptäck att aktiviteter som du redan gör faktiskt är strategiarbete
Köp onlinekursen: 980 kr ex moms

Kontakta Natur & Kultur Akademi

Hör gärna av dig till oss!
Har du frågor om kurserna eller vill ha paketerbjudande för en större grupp kollegor?