Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Klimat & hållbarhet

Vår förlagsverksamhet ska bedrivas affärsmässigt och på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Klimatfrågan angår oss alla. Natur & Kultur arbetar aktivt med att minimera utsläppen inom varje del av förlagsverksamheten.  I september 2020 blev vi Sveriges första klimatneutrala bokförlag. Här kan du läsa om hur vi jobbar med klimat- och hållbarhetsfrågor.

Klimatneutralitet

Natur & Kultur är ett klimatneutralt förlag. Det innebär konkret att vi mäter våra samlade utsläpp, sätter reduktionsmål samt klimatkompenserar för de totala utsläpp som ändå görs. Vi har siktet fast inställt på att fortsätta minska vårt klimatavtryck.

Angelägen uppgift

För Natur & Kultur handlar hållbarhet om att kunna förena en framgångsrik och konkurrenskraftig verksamhet med en positiv samverkan med både medarbetare, leverantörer och det omkringliggande samhället.

Alla sektorer behöver bidra till att lösa klimatkrisen. Natur & Kultur vill leda omställningen i förlagsbranschen. VD, Per Almgren