Köpvillkor - Privatkund

Villkor för privatkunder.

Dessa köpvillkor (”Köpvillkoren”) gäller för köp hos Stiftelsen Natur & Kultur 802000-3813 (nedan kallad ”Natur & Kultur).

Kontakta oss:
Postadress: Box 27 323, 102 54 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 31, 114 31 Stockholm
Telefon: 08-453 86 00
Fax: 08-453 87 90
E-post: privatkop@nok.se

Allmänt

Natur & Kultur säljer fysiska samt digitala produkter och tjänster, nedan gemensamt kallade (”Produkten/rna”) via sin webbplats www.nok.se (”Webbplatsen”) med leverans till privatperson över 18 år (”Kund”) inom Sverige. Med digital produkt avses icke-fysiska produkter och tjänster som går att köpa på Webbplatsen (”Digital Produkt”). Köpvillkoren gäller mellan Natur & Kultur och Kund.

Kund handlar genom att klicka på knappen ”Köp” bredvid Produkten som Kund vill köpa, varpå Produkten läggs till i varukorgen. För att slutföra köpet klickar Kund på varukorgen och går vidare till kassan där denne får fylla i sin information. När Kund ska slutföra sitt köp skickas denne vidare till Klarna som är Natur & Kulturs samarbetspartner för betalning.

Priser och betalning

Betalning sker via vår samarbetspartner Klarna. Fullständiga villkor avseende Klarnas betalningsmetoder hittar du här https://www.klarna.com/se/villkor/.

Väljer Kund att betala via faktura skickas fakturan till det e-postkonto som Kund anger när denne genomför sitt köp med betalningsvillkor 14 dagar.

Innan Kund slutför sitt köp kommer denne kunna se det totala priset för sitt köp av Produkten, inkluderande mervärdesskatt och eventuell fraktkostnad.

Priserna på Produkterna anges i svenska kronor inklusive mervärdesskatt. Momsen är 6% för alla fysiska böcker och för närvarande 25% för digitala produkter. Natur & Kultur förbehåller sig rätten att ändra priser på Produkterna utan föregående avisering.

Leverans och frakt

Produktens leveranstid beror på vilken typ av produkt Kund köper. Produkter som finns i lager skickas på en gång medan s.k. Print on demand-produkter inte kan levereras förrän de anländer från tryckeriet. Leverans av Digital Produkt sker i samband med att Kund har slutfört köpet.

Är Kund inloggad vid köp levereras Produkten direkt till dennes konto annars får Kund en aktiveringslänk via e-post.

För närvarande erbjuder Natur & Kultur frakt av fysiska produkter, d.v.s. böcker, via Förlagssystem till en kostnad om 25 kr. Detta pris gäller oavsett antalet böcker Kund beställer.

Fraktkostnader tillkommer inte för Digitala Produkter.

Avbeställning

Kund kan avbeställa ett köp av en Produkt fram till att Produkten har skickats från Natur & Kultur. Kund kan kontakta oss på antingen privatkop@nok.se eller 08-453 86 00 för hjälp med avbeställning.

Ångerrätt

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal (”Distansavtalslagen”) har Kund rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från det att Kund tagit emot en vara.

Kund som vill utöva sin s.k. ångerrätt gör detta genom att meddela Natur & Kultur inom 14 dagar från att Produkten togs emot av Kund genom att maila privatkop@nok.se. När Kund har meddelat Natur & Kultur om att denne vill utöva sin ångerrätt ska Kund utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar skicka tillbaka Produkten till Natur & Kultur.

Kund betalar själv för returfrakten och returnerar Produkten till följande adress:

Förlagssystem
Tunavägen 90 
791 61 Falun

Kund ska bifoga följesedeln vid retur.

Kund rekommenderas att skicka tillbaka Produkten i den förpackning som Produkten levereras i, detta är dock inte ett krav för Kund att kunna utöva sin ångerrätt. Mer information om returer finns på nok.se/retur.

Vid Kunds utövande av ångerrätten ska Natur & Kultur utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från att ha mottagit Kunds önskan om att utöva sin ångerrätt (frånträda avtalet) återbetala kostnader för beställningen av Produkten. Kund är emellertid ansvarig för Produktens värdeminskning i den mån den beror på att Kund hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Ångerrätten gäller dock inte vid följande fall enligt Distansavtalslagen:

  • Digitala Produkter (digitalt innehåll som har levererats till Kund på något annat sätt än på ett fysiskt medium);
  • Produkter som tillhandahålls via Print on demand och som trycks först när beställning gjorts av produkt.

Med beaktande av ovanstående undantag i Distansavtalslagen samtycker Kunden till att ångerrätten inte omfattar Digitala Produkter eftersom de inte går att returnera till följd av sin karaktär.

Ansvar

Natur & Kultur ansvarar inte för driftstörningar på Webbplatsen, t.ex. beträffande funktionalitet och annan felaktig information. Utöver vad som framgår av Köpvillkoren och konsumentlagstiftning har Natur & Kultur inget ansvar för fel, förseningar eller eventuella slutförsäljningar.

Vidare förbehåller sig även Natur & Kultur rätten till prisjustering av Produkterna på Webbplatsen utan föregående avisering. Natur & Kultur ansvarar således inte för eventuella skador, direkta eller indirekta, som Kund kan lida till följd av något av de ovanstående

Kund ansvarar för att obehöriga inte får tillgång till Kunds användarnamn och lösenord.

Reklamation

Kund har rätt att reklamera köpt Produkt för det fall Kund erhåller en felaktig Produkt eller Produkt som avviker från vad som följer av avtalet mellan Kund och Natur & Kultur. Kund som önskar reklamera en Produkt ska kontakta kundservice på e-post privatkop@nok.se eller telefon 08-453 86 00.

Kund ska lämna meddelande om reklamation inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast tre (3) år från att Kund tagit emot Produkten. Natur & Kultur ansvarar emellertid endast för felet i Produkten om det är ursprungligt, d.v.s. att felet fanns i Produkten redan när Kund tog emot den.

Vid godkänd reklamation förbehåller sig Natur & Kultur rätten att:

  • avhjälpa felet, d.v.s. att Natur & Kultur rättar till felet i Produkten;
  • omleverera, d.v.s. att Kund utan kostnad får en ny likvärdig vara;
  • häva köpet, d.v.s. att Produkten returneras till Natur & Kultur och Kund får pengarna tillbaka.

Personuppgiftsbehandling

All behandling av personuppgifter i samband med köp på Webbplatsen sker i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om hur Natur & Kultur behandlar Kunds personuppgifter finns att läsa i Natur & Kulturs integritetspolicy https://nok.se/juridisk-information/integritetspolicy/.

Klarna är att betrakta som personuppgiftsansvarig för personuppgifter som Kund lämnar till Klarna i samband med betalning.

Ändring av Köpvillkoren

Natur & Kultur äger rätt att utan förvarning, oaktat anledning, ändra Köpvillkoren utan föregående avisering till Kund. Eventuella ändringar träder i kraft så snart de blivit tillgängliga på Webbplatsen. Kund uppmanas därför att hålla sig uppdaterad vad avser Köpvillkoren.

Immateriella rättigheter

Natur & Kultur äger och förfogar över all mjukvara, databaser, register, texter, bilder, varumärken, namn och logotyper och andra immateriella rättigheter som finns tillgängligt på Webbplatsen. Kund äger inte rätt att kopiera, mångfaldiga, tillgängliggöra eller på annat sätt förfoga över sådant material. Vidare är Produkterna som tillhandahålls på Webbplatsen skyddade av upphovsrätt. Detta innebär i korthet att Kund inte äger rätt att kopiera, mångfaldiga, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra Produkterna till annan.

Ingenting av det som tillhandahålls på Webbplatsen under ett varumärke som Natur & Kultur äger eller licensierar ska tolkas som en upplåtelse av licens eller rätt för Kund att använda de varumärken som är synliga på eller i Webbplatsen.

Meddelanden

Natur & Kultur kan komma att skicka meddelanden till Kund om t.ex. beställningar och bokningar eller för att svara på Kunds frågor. Vid vissa tillfällen kan Natur & Kultur även skicka meddelanden med information och specialerbjudanden om produkter och tjänster som Kund kan ha intresse av. Natur & Kultur kommer inte att skicka sådana meddelanden om Kund uppgivit att den vill avstå från sådana erbjudanden.

Lagval och tvistelösning

Avtalet regleras av svensk lag. Vid tvist som rör tolkning och tillämpning av Köpvillkoren ska Natur & Kultur och Kund i första hand försöka komma överens. Om Natur & Kultur och Kund inte kan enas kan tvisten prövas av allmän domstol. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden (Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se), vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.