Handbok i motiverande samtal

Teori, praktik och implementering (2:a utgåvan)

Handbok i motiverande samtal utgör ett komplett paket för att lära sig MI, både för yrkesverksamma och studerande. Boken innehåller de teoretiska grunderna i MI, sex samtalsguider för en kort intervention, ett pedagogiskt upplägg för att lära sig metoden samt en mall för återkoppling från kollegor.


Tryckta utgåvor

Handbok i motiverande samtal Handbok i motiverande samtal
Handbok i motiverande samtal
Utgivningsdatum 2014-01-10
320 Sidor
ISBN 9789127138476
Häftad
Provläs

Handbok i motiverande samtal utgör ett komplett paket för att lära sig MI, både för yrkesverksamma och studerande. Boken innehåller de teoretiska grunderna i MI, sex samtalsguider för en kort intervention, ett pedagogiskt upplägg för att lära sig metoden samt en mall för återkoppling från kollegor.

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod för att hjälpa människor att förändras. Den används bland annat inom socialtjänst, habilitering, rehabilitering, missbruks- och beroendevård, kriminalvård, vård och psykiatri.

Som läsare får du tillgång till en arbetsbok som är anpassad till de sex samtalen, som går att ladda ner från internet och skriva ut och ge till klienter. Boken ger också förslag till implegrering – hur MI kan implementeras och integreras inom en verksamhet.

Denna andra utgåva är uppdaterad med ny forskning och det nya pedagogiska upplägget inom MI med fyra processer.