Framåt A

Elevbok 1-3

Framåt är en serie heltäckande läromedel för kurs A-C inom sfi-undervisningen. Böckerna är i första hand tänkt för vuxna och ungdomar som behöver en långsam, grundlig studiegång med många tillfällen till repetition. Med Framåt får eleverna möjlighet till läs-­ och skrivinlärning och de utvecklar ett fungerande vardagsspråk samtidigt som de får en inblick i det svenska samhället.

Tryckta läromedel

Framåt A Elevbok 3
Utgiven: 2015-08-07
64 Sidor
ISBN 9789127433113
Häftad
119 kr
Provläs
Framåt A Lärarhandledning 3, andra upplagan
Utgiven: 2015-09-09
192 Sidor
ISBN 9789127444195
Specialbindning
1000 kr
Provläs
Framåt A Elevbok 2
Utgiven: 2014-12-23
64 Sidor
ISBN 9789127433106
Häftad
119 kr
Provläs
Framåt A Elevbok 1
Utgiven: 2014-06-05
64 Sidor
ISBN 9789127433090
Häftad
119 kr
Provläs
Framåt A Lärarhandledning 1, andra upplagan
Utgiven: 2015-09-09
192 Sidor
ISBN 9789127444171
Specialbindning
1000 kr
Provläs
Framåt A Lärarhandledning 2, andra upplagan
Utgiven: 2015-09-09
192 Sidor
ISBN 9789127444188
Specialbindning
1000 kr
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Framåt A Elevbok 3
Framåt A Elevbok 2
Framåt A Elevbok 1

Visa alla produkter (6 st)

Om Framåt A

Framåt A består av tre elevböcker - A1, A2 och A3. Elevböckerna ger ett användbart ordförråd för det vardagliga livet och skolgången. Till varje elevbok hör en omfattande lärarhandledning med en mängd pedagogiskt och digitalt material.

Elevböcker

Elevböckernas ordförråd repeteras och utökas systematiskt. Eleverna får ett muntligt ordförråd och en viktig inledande läs­ och skrivträning. Ordbildsmetoden kombineras med ”specifik” bokstavsinlärning. Parallellt löper läsinlärning baserad på LTG­metoden, läsning på talets grund. 

Till varje elevbok tillkommer webbövningar, interaktiva ordlistor samt elevbokens ljudspår. De interaktiva ordlistorna ger eleven modersmålsöversättningar till arabiska, dari och somaliska. Allt finns att hitta under Extramaterial.  

Lärarhandledningar

Till Framåt A:s lärarhandledningar (1, 2 och 3) hör mängder med pedagogiskt material som hjälper såväl dig som dina elever. För varje sida i elevboken innehåller lärarhandledningen instruktioner, extra övningar, genomgångar, kopieringsunderlag och uttalsstöd. Du får även stöd vid bedömning och läs­ och skrivinlärning. 

Med lärarhandledningarna får du även färdiga Powerpointgenomgångar för elevböckernas sidor. Använd dem för att underlätta arbetet med förförståelsen och repetition.

Digital elevbok

Köper du en lärarhandledning får du även en digital elevbok. Den innehåller själva elevboken i digtalt format att bläddra i med inläst ljud och möjlighet att projicera sidorna i klassrummet.

Digitala ordlistor

Här finns ordlistor på somaliska, arabiska och dari som du med hjälp av projektor kan visa och lyssna på i helklass. Alla ordlistor är inlästa av modersmålstalande och är ett ovärderligt stöd för både dig och eleven. Ordlistorna finns också som kopieringsunderlag.

Hörförståelse

Träna elevernas hörförståelse genom att lyssna på de inlästa elevböckerna. Lärarhandledningen ger dig tillgång till det inlästa ljudet så att ni kan spela upp det i klassrummet. De skrivövningar som finns i boken ger eleverna möjlighet att öva hörförståelse genom att använda det inlästa ljudet som facit. Lärarhandledningen ger dig även tillgång till hörövningar och uttalsträning som anknyter till elevböckernas innehåll.

Bilder samt läs- och skrivinlärning

Med lärarhandledningarna får du tillgång till bilder kopplade till elevböckerna som underlättar genomgångar i klassrummet. Lärarhandledningen till elevbok 1 innehåller även en separat sektion tillägnad läs- och skrivinlärning med bland annat kopieringsunderlag, genomgångar och extra övningar.

Kostnadsfritt extramaterial till den tryckta boken

Under Extramaterial finns kompletterande material till den tryckta boken. Extramaterialet nås via Mina sidor och det är givetvis gratis att öppna ett konto.

Framåt A

* Ordlistor med översättningar till arabiska, dari och somaliska
* Inläst bok
* Webbövningar
* Läs- och skrivinlärning (en kurs över 11 veckor)
* Färdiga genomgångar (powerpoint)
* Hörövningar
* Kopieringsunderlag

Framåt A kortfattat:

* Passar för sfi kurs A,
* Sfi läs- och skrivinlärning, språkintroduktion och förberedelseklass
* Inlästa ordlistor på somaliska, arabiska och dari
* Interaktiva webbövningar