Framåt A

För ett klassrum med flexibla starter

Digital lärresurs SFI, Studieväg 1
Förberedelseklass SFI Språkintro VUX

Framåt är ett läromedel för sfi-elever som behöver en långsam, grundlig studiegång med många tillfällen till repetition. 


Tryckta läromedel

Framåt A Elevbok 1 Framåt A Elevbok 1
Framåt A Elevbok 1
Utgivningsdatum 2014-06-05
64 Sidor
ISBN 9789127433090
Häftad
Provläs
Framåt A Elevbok 2 Framåt A Elevbok 2
Framåt A Elevbok 2
Utgivningsdatum 2014-12-23
64 Sidor
ISBN 9789127433106
Häftad
Provläs
Framåt A Elevbok 3 Framåt A Elevbok 3
Framåt A Elevbok 3
Utgivningsdatum 2015-08-07
64 Sidor
ISBN 9789127433113
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

Framåt A Lärarhandledning 1 Webb, andra upplagan Framåt A Lärarhandledning 1 Webb, andra upplagan
Framåt A Lärarhandledning 1 Webb, andra upplagan
Utgivningsdatum 2019-03-01
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127456105
Onlineprodukt
Framåt A Lärarhandledning 2 Webb, andra upplagan Framåt A Lärarhandledning 2 Webb, andra upplagan
Framåt A Lärarhandledning 2 Webb, andra upplagan
Utgivningsdatum 2019-03-01
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127456129
Onlineprodukt
Framåt A Lärarhandledning 3 Webb, andra upplagan Framåt A Lärarhandledning 3 Webb, andra upplagan
Framåt A Lärarhandledning 3 Webb, andra upplagan
Utgivningsdatum 2019-03-01
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127456143
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

Framåt A Elevbok 3
Framåt A Elevbok 2
Framåt A Elevbok 1

Visa alla produkter (6 st)

Om Framåt A

Framåt är ett heltäckande läromedel för sfi kurs A-C. Eleverna utvecklar ett fungerande vardagsspråk genom läs- och skrivinlärning, samtidigt dom de får inblick i de delar av samhället som är vanligt att de kommer i kontakt med. Alla fristående kapitel i Framåt innehåller en återkommande tydlig arbetsmetod, vilket gör att du fritt kan välja bland de teman som finns. 

Framåt A

Framåt A består av tre elevböcker, A1, A2 och A3, som hjälper till att ge eleverna ett basordförråd och en god start på läs- och skrivinlärningen. Böckerna bygger upp och ökar ordförrådet steg för steg med inledande läs- och skrivträning och mycket repetition. Ordbildsmetoden kombineras med bokstavsinlärning. Parallellt löper läsinlärning baserad på metoden Läsning på Talets Grund. Till varje elevbok finns webbövningar och inläst text. Dessutom fi nns inlästa ordlistor på ara-biska, dari och somaliska.

Lärarhandledningar

Till varje elevbok hör en webbaserad lärarhandledning. Licensen gäller för en lärare i 12 månader. De innehåller ett omfattande material. Till varje sida i elevboken finns bland annat instruktioner, extra övningar, genomgångar, kopieringsunderlag och uttalsstöd. Lärarhandledning A1 innehåller även en läs- och skrivinlärningskurs som eleven kan arbeta med parallellt med elevboken.

Kostnadsfritt extramaterial

Framåt fortsätter på webben! Här finns extramaterial som ordlistor med översättningar till arabiska, dari och somaliska, webbövningar och inläst text. 

Digitalbok

Framåt B och Framåt C finns som digitalböcker med inläst tal.