Läromedel för alla

Natur & Kultur vill ge ut läromedel som inkluderar alla och som aktivt bidrar till att förverkliga stiftelsens mål att slå vakt om demokratiska och medmänskliga värden. För att säkerställa detta följer vi en handlingsplan.

Monter

Läromedel för alla – handlingsplan

Läs vår handlingsplan