Lena Wintzell Österberg

Lena Wintzell-Österberg är specialpedagog och medförfattare till Singma matematik åk 4-6.

Singma matematik åk 4

Nu kommer Singma för mellanstadiet! Att ge elever goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse att lära mer – det är några av matematikundervisningens viktigaste uppgifter.

Läs mer