Åsa Wedin

Åsa Wedin är fil.dr i tvåspråkighetsforskning, docent i pedagogik och professor i pedagogiskt arbete med fokus på flerspråkighet och literacy, Högskolan Dalarna.