Svein Stensaasen

Grupprocesser

"'Vad är det som gör att grupprocesser är så betydelsefulla faktorer i våra liv? Det närliggande svaret är att vi föds in i en grupp
Läs mer