Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Mårten Sahlin

Författaren Mårten Sahlin är förstelärare i åk 7-9 med inriktning på biologi, kemi, fysik, teknik och matematik. Han arbetar formativt sedan en längre tid. 

Arbeta formativt i NO – stöttning i klassrummet

Hur gör du för att skapa uppgifter som ökar eleverna medvetenhet om sin kunskapsutveckling i NO-ämnena? Hur arbetar du med förmågorna och på vilket sätt? Arbeta formativt i NO ger dig som lärare stöd i det formativa arbetssättet i NO-undervisningen. Teoretiska förklaringar följs av verktyg och konkreta tips kopplade till kursplanerna för biologi, kemi och fysik i årskurs 7-9.

Läs mer