Ingemar Svantesson

Så arbetar du med lärstilar

Den här boken är en utmärkt handbok för alla som vill börja arbeta med eller födjupa sig inom lärstilar. Den riktar sig till lärare och studerande i alla åldrar. Även ledare och utbildingssamordnare inom näringslivet och skolans värld har stor nytta av boken. Författarna är mycket kunniga inom sitt ämnesområde och har mångårig erfarenhet av att jobba med individer med vitt skilda lärstilar.


I...
Läs mer