Göta Sandin

Kom och läs! Kom och läs 1 (Reviderad)

Vi håller på att fasa ut Kom och läs! Vissa komponenter finns kvar för kompletteringsköp. Vi rekommenderar ABC-klubben som bygger på samma beprövade metodik men med nyare berättelser och Lgr11-anpassning. 

Mer info