Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Görel Strand

Görel Strand är socionom och sedan många år god man, social kontaktperson och "särskild förordnad vårdnadshavare" för ensamkommande flyktingbarn. Hon har också varit familjehemsförälder och har erfarenhet från kommunal socialtjänst. I dag är hon verksam inom HR efter att tidigare ha varit vd för ett vårdföretag.

Ensamkommande barn och ungdomar

Den här boken ger fakta och råd till alla som kommer i kontakt med ensamkommande flyktingbarn. Boken ger handfast vägledning om vad man gör när ett barn kommer till Sverige och om gode mannens och andras arbete och ansvar. Faktaavsnitt och verkliga exempel pekar på problem och lösningar. Hur ser livet ut för ett sådant barn? Vem gör vad och vem har ansvaret?

Läs mer