Daniel N. Stern

Ett litet barns dagbok

Ett litet barns dagbok handlar om vad det lilla barnet ser, känner och upplever. Det här är Lille Johns ”egen” dagbok vid 6 veckors ålder och då han är 4,5, 12 och 20 månader gammal. I det sista avsnittet har han hunnit bli 4 år.


Den världsberömde spädbarnsforskaren Daniel N. Stern är den som har tänkt ut dagboken som ett svar på de frågor vi kan ha kring ett litet barns inre liv och upplevel...
Läs mer