Dag-Gunnar Stubberud

Dag-Gunnar Stubberud är intensivvårdssjuksköterska och fil. kand i vårdvetenskap. Han är förstelektor för specialistsjuksköterskeutbildningen inom intensivvård vid Högskolan i Oslo och Akershus.

Psykosociala behov vid akut och kritisk sjukdom

"'Akut och kritisk somatisk sjukdom kan medföra stora psykosociala påfrestningar och betydande stress för den som drabbas
Läs mer