Carl Sagan

Kontakt

Det uppskattade svenskläromedlet Kontakt finns nu som stadiebok! I denna finns allt du behöver som undervisar i svenska eller sva på högstadiet. Här finns 26 färdigplanerade arbetsområden som du enkelt kombinerar med ditt egna material.

Läs mer