Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Carl-Magnus Stolt

Carl-Magnus Stolt är professor och läkare med lång erfarenhet, inte minst från cancervården.

Medicinen och det mänskliga

Vad innebär ett vårdande, humanistiskt förhållningssätt? Vårdaren beskrivs i denna bok inte bara som en tillämpare av vetenskapliga kunskaper utan också som en konstnär – en utövare av vårdandets konst med trösten som det centrala innehållet. Genom resonemang om vardagliga vårdsituationer berörs inte minst bemötandefrågor.

Läs mer