Boglárka Straszer

Boglárka Straszer är fil.dr i finsk-ugriska språk och lektor i svenska som andraspråk med fokus på flerspråkighet, utbildning, språkliga attityder och identitet, Högskolan Dalarna.