Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Yngve Ryd

Yngve Ryd var känd för sin omfattande dokumentation av den samiska kulturen, som bland annat resulterade i böckerna Eld, Snö samt Ren och varg, samtliga utgivna på Natur & Kultur. År 2008 utsågs han till hedersdoktor vid Umeå Universitet för sitt författarskap och sin forskning om folkliga naturkunskaper. Yngve Ryd avled 2012 och blev 60 år.

Ren och varg

Hur skyddar man renhjorden? Hur jagar man varg och björn med spjut? I Ren och varg berättar renskötare om en svunnen tid som är på väg att falla i glömska – en tid då barnen lekte med björnungar och bidrog till hushållningen genom att snara fisk och jaga ripor med armborst.

Läs mer