Yngve Ryd

Yngve Ryd var känd för sin omfattande dokumentation av den samiska kulturen, som bland annat resulterade i böckerna Eld, Snö samt Ren och varg, samtliga utgivna på Natur & Kultur. År 2008 utsågs han till hedersdoktor vid Umeå Universitet för sitt författarskap och sin forskning om folkliga naturkunskaper. Yngve Ryd avled 2012 och blev 60 år.