Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ulla Pettersson

Socialt arbete, politik och professionalisering

Denna bok skildrar det sociala arbetets utveckling från slutet av 1800-talet och fram till 1900-talets slut i USA och Sverige. Författaren sätter utvecklingen i relation till den politiska och ekonomiska situationen under olika tidsskeden i respektive land. En sådan jämförelse ger en förståelse för det sociala arbetets plats i samhället, dess inbyggda motsättningar och svårigheterna att uppnå en klar identitet.

Läs mer