Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lina Ponnert

Lina Ponnert är socionom, fil.dr i socialt arbete och arbetar som lektor på Socialhögskolan, Lunds universitet.

Människobehandlande organisationer

Vård, skola och omsorg utgör välfärdens kärnverksamheter. De berör oss alla som medborgare och sysselsätter en stor och ökande del av arbetskraften. Här presenteras aktuell forskning som beskriver och undersöker de grundläggande förutsättningar som utmärker organisering av välfärdsarbete. 

Läs mer