Katarina Piuva (red.)

Katarina Piuva är universitetslektor vid Stockholms universitet.

Genusperspektiv i socialt arbete

"'Genusperspektiv i socialt arbete är en grundbokför socionomprogrammet som presenterar teori
Läs mer