Katarina Piuva (red.)

Katarina Piuva är universitetslektor vid Stockholms universitet.

Genusperspektiv i socialt arbete

Genusperspektiv i socialt arbete är en grundbokför socionomprogrammet som presenterar teori, forskning och praktik kring kön och genus kopplat till socialt arbete, socialpolitik och sociala problem.

Läs mer