Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Karin Persson

Relation och trauma

Hur bemöter man en människa som utsatts för sexuella övergrepp? Som hjälpare kan man känna sig hotad av det som offret berättar, av den erfarenhet som inte får berättas. Traumatiska upplevelser leder till allvarlig skada och livslångt lidande. Bristande förståelse från hjälparen kan medföra felbehandling och kränkande bemötande, till och med en retraumatisering av den redan utsatta.


Läs mer