BethAnne Paulsrud

BethAnne Paulsrud är fil.dr i utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling och lektor i engelska med fokus på flerspråkighet, policy och utbildning, Högskolan Dalarna. Hon är postdoktor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, 2015–2018.