Elisabeth Ögren

Elisabeth Ögren är hortonom och har arbetat med rådgivning inom ekologisk odling sedan 1988.