Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Daniel N. Stern

Daniel N. Stern är professor i psykologi vid universitetet i Genève och vid Cornell Medical School. Han räknas som den stora banbrytaren inom modern utvecklingspsykologi. Han har skrivit en rad uppmärksammade böcker, däribland: Spädbarnets interpersonella värld, Moderskapskonstellationen och En mor blir till.

Ögonblickets psykologi

"'När Daniel Stern 1985 publicerade Spädbarnets interpersonella värld inleddes en ny epok inom utvecklingspsykologin. Bland annat genom att använda videoinspelningar kunde han – ruta för ruta – visa på ett hittills aldrig uppmärksammat samspel mellan mor och barn. Fram växte en bild av ett ”kompetent” spädbarn
Läs mer