Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Robert Leahy

Robert L. Leahy är kognitiv psykolog med 25 års klinisk erfarenhet som terapeut bakom sig. Han är ordförande i International Association of Cognitive Psychotherapy och Academy of Cognitive Therapy och författare till ett fl ertal böcker, bl.a. Bli av med din oro.

Besegra depressionen

Besegra depressionen är en tydlig och praktisk handbok för alla som är deprimerade eller känsliga för depression. Den är skriven av en av världens främsta experter inom kognitiv beteendeterapi (KBT) och bygger på aktuell forskning och kliniskt arbete.

Läs mer