Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Margareta Lindström

Nya Mål 3

Böckerna är avsedda för vuxna som läser svenska som andraspråk på grundskolenivå och förutsätter kunskaper motsvarande godkänd sfi kurs D. Läroboken innehåller obearbetade skönlitterära texter och faktatexter, som följs av arbetsuppgifter av tre slag: läsförståelse, ordkunskap och fördjupning.

Läs mer