Joakim Leonardsson

Entreprenöriellt lärande i matematik

Vad ska eleverna ges möjlighet att utveckla? Hur designar vi aktiviteter där både matematik och entreprenörskap ingår? Varför ska vi göra det? Dessa frågor tas upp i Entreprenöriellt lärande i matematik.

Läs mer