Lis-Bodil Karlsson

Lis-Bodil Karlsson är universitetslektor vid Karlstads universitet.

Genusperspektiv i socialt arbete

"'Genusperspektiv i socialt arbete är en grundbokför socionomprogrammet som presenterar teori
Läs mer