Inger Källander

Inger Källander har varit ekologisk lantbrukare sedan 1973 och hon är sedan 1994 ordförande för Ekologiska Lantbrukarna. Hon har skrivit ett flertal böcker, bland annat Jordbruksbok för alternativodlare.