Erik Kjellberg

Natur och Kulturs musikhistoria

Vilka är musikens gränser? Är all musik lika mycket värd? Är all musik ”möjlig”?

Natur och Kulturs Musikhistoria täcker västerlandets musikhistoria från Antikens körverk via konstmusiken fram till det sena 1900-talets jazz, pop, rock och hiphop. Denna andra utgåva är grundligt reviderad och utvidgad med fylliga person-, sak- och verkregister. Boken innehåller också många illustrationer, notexempel samt en utförlig och uppdaterad bibliografi.

Läs mer