Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anna Kristensson Ekwall

Anna Kristensson Ekwall är leg. sjuksköterska, ambulanssjuksköterska, universitetslektor och docent i omvårdnad vid Lunds universitet, Institutionen för hälsa, vård och samhälle.

Psykosociala behov vid akut och kritisk sjukdom

Boken beskriver patientens psykosociala behov vid behandling av akut och kritisk sjukdom på sjukhus och hur sjuksköterskan kan tillgodose dessa hos barn, ungdomar och vuxna. Närståendes upplevelser och behov beskrivs och hur familjecentrerad vård kan vara ett stöd i behandlingsförloppet.

Läs mer