Anna Kristensson Ekwall

Anna Kristensson Ekwall är leg. sjuksköterska, ambulanssjuksköterska, universitetslektor och docent i omvårdnad vid Lunds universitet, Institutionen för hälsa, vård och samhälle.

Psykosociala behov vid akut och kritisk sjukdom

"'Akut och kritisk somatisk sjukdom kan medföra stora psykosociala påfrestningar och betydande stress för den som drabbas
Läs mer