Maria Jeckert

Wings Mini åk 6

Komplett läromedel för elever i årskurs 6 som behöver en långsammare takt i språkinlärningen. Ger alla chansen att klara kursplanens mål, med sikte på godkänt i 9:an.

Läs mer