Anna Ivarsson

Klara språket

I Klara språket arbetar eleverna med svenska utifrån skönlitteratur och faktatexter. Med hjälp av den kombinerade läro- och arbetsboken får elever som behöver lugnare inlärningstakt grundläggande grammatikkunskaper samt träna på olika moment inom läsa, skriva och tala.

Läs mer