Lena E Heyman

Maktens slavar

Över hela världen sker en explosionsartad ökning av kriminella nätverk som rövar bort, köper och förslavar flickor och kvinnor.

För att undersöka hur människohandeln är organiserad har Lydia Cacho, med fara för eget liv, besökt platser där sexhandel är en del av vardagen. I Maktens slavar låter hon både offer och förövare komma till tals.

Läs mer