Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Katarina Hollertz

Katarina Hollertz är socionom och arbetar som lärare och forskare på Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Människobehandlande organisationer

Vård, skola och omsorg utgör välfärdens kärnverksamheter. De berör oss alla som medborgare och sysselsätter en stor och ökande del av arbetskraften. Här presenteras aktuell forskning som beskriver och undersöker de grundläggande förutsättningar som utmärker organisering av välfärdsarbete. 

Läs mer