Jan Hasselström

Jan Hasselström är med.dr, specialistläkare i allmänmedicin och klinisk farmakologi, ordförande i Expertrådet för allmänmedicin i Stockholms läns läkemedelskommitté samt distriktsläkare vid Storvretens vårdcentral.