Barbro Holm Ivarsson

Barbro Holm Ivarsson är konsult, jur.kand och leg. psykolog med speciell expertis inom tobaksavvänjning och motiverande samtal (MI) och har arbetat inom dessa områden i 20 år. Hon är författare och redaktör för en lång rad kunskapssammanställningar och material som i dag används inom tobaksprevention och har skrivit ett tiotal böcker om MI, tobaksavvänjning samt behandling vid övervikt och fetma.

Foto: Tomas Söderberg