Barbro Holm Ivarsson

Barbro Holm Ivarsson är konsult, jur.kand och leg. psykolog med speciell expertis inom tobaksavvänjning och motiverande samtal (MI) och har arbetat inom dessa områden i 20 år. Hon är författare och redaktör för en lång rad kunskapssammanställningar och material som i dag används inom tobaksprevention och har skrivit ett tiotal böcker om MI, tobaksavvänjning samt behandling vid övervikt och fetma.

Foto: Tomas Söderberg

Sjukdomsförebyggande metoder

En majoritet av de sjukdomar som människor dör av idag orsakas av några få ohälsosamma levnadsvanor. Den här boken ger praktiska verktyg för att arbeta sjukdomsförebyggande och stötta patienter att förändra sina beteenden. Med pedagogiska fallbeskrivningar och filmade exempel visar Barbro Holm Ivarsson hur hälso- och sjukvårdspersonal kan samtala strukturerat om levnadsvanor. Metoderna utgår ...
Läs mer