Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Otto Granberg

Otto Granberg är fil dr, forskare, organisationskonsult, läroboksförfattare och föreläsare med mer än 25 års erfarenhet som chef, bland annat förvaltningschef i Stockholms läns landsting. Han har doktorerat i arbetslivspedagogik.

PAOU

Kompetens, flexibilitet och ledarskap – det är ord som speglar dagens alltmer kunskapsintensiva företag och organisationer. 

Boken rymmer en mängd konkreta exempel och lägger stor vikt vid den aktuella utvecklingen inom arbetslivet samt vid strategiskt personalarbete, kompetensutveckling och organisationsförändring. 

Läs mer