Henrik Gallon

Yrkessvenska i äldreomsorgen

För elever som avslutat sin sfi-utbildning och vill utveckla sina kunskaper i svenska och yrkessvenska inom äldreomsorgen. En ny reviderad upplaga utkommer i november 2018. 

Läs mer