Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anne-Mette Graubæk (red.)

Anne-Mette Graubaek (red.) är lektor vid sjuksköterskeutbildningen i Odense och har i många år undervisat i patientologi och utveckling av kliniskt arbete på både grund- och specialistutbildning. Övriga författare är omvårdnadsforskare och lärare på olika nivåer på sjuksköterskeutbildningen, liksom vid specialistutbildningar för olika yrkesgrupper i vården.

Patientologi

Som blivande sjuksköterska bör man redan tidigt i utbildningen få en förståelse för människors livsvärden och reaktioner på att bli akut, kroniskt eller livshotande sjuk. Patientologi är en grundbok i läran om att bli och vara patient.

Läs mer