Ingrid Eriksson

Ingrid Eriksson är matematiklärare och medförfattare till Singma matematik åk 4-6.

Singma matematik Åk 4

Ett nytt matematikläromedel som baseras på Singaporemodellen och ger stora möjligheter att upptäcka och utforska matematiken. Singaporemodellen är en välbeprövad metod för undervisning i matematik med smarta visuella metoder för problemlösning.

Läs mer